stage

 • 71stage — tarpsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. stage vok. Stadium, n; Stufe, f rus. стадия, f pranc. stade, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 72stage — periodas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Laiko tarpas, per kurį pasikartoja visos vyksmo fazės. atitikmenys: angl. period; stage; term vok. Periode, f rus. период, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 73stage — periodas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Mažiausias laiko tarpas, kuriam pasibaigus laisvai pasirinktos akimirkinės periodinio dydžio vertės kartojasi. atitikmenys: angl. period; stage; term vok. Periode, f rus. период, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 74stage — periodas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Raidos tarpsnis, turintis būdingų bruožų, skiriančių jį nuo kitų tarpsnių. atitikmenys: angl. period; stage; term vok. Periode, f rus. период, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 75stage — periodas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žemės ir organinio pasaulio vystymosi etapas, per kurį susidarė vienai geologinei sistemai priskiriamos uolienos. atitikmenys: angl. period; stage; term vok. Periode, f rus. период, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 76stage — raketos pakopa statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Raketos dalis, kuri, sudegus joje kurui, paprastai atsiskiria nuo raketos. Raketos pakopos numeruojamos pagal degimo eilę. atitikmenys: angl. stage pranc. étage ryšiai: dar žiūrėk – sutelkimo… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 77stage — skrydžio tarpsnis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Oro kelio dalis nuo vieno orlaivių priežiūros padalinio iki kito. atitikmenys: angl. stage pranc. étape ryšiai: sinonimas – tarpsnis …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 78stage — sutelkimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Karių sutelkimas konkrečiame rajone, kai jie pervežami iš vienos vietos į kitą. atitikmenys: angl. stage pranc. étape …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 79stage — etapas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nužygiuoto arba nuvažiuoto kelio dalis. kilmė pranc. étape atitikmenys: angl. stage vok. Etappe, f rus. этап …

  Sporto terminų žodynas

 • 80stage — etapas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Reiškinio raidos tarpsnis, stadija. kilmė pranc. étape atitikmenys: angl. stage vok. Etappe, f rus. этап …

  Sporto terminų žodynas